فارسی دوم دبستان موضوع کوشا و نوشا

حجم فایل : 446.0 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 8
بنام خدا فارسی دوم دبستان موضوع :کوشا و نوشا درس در یک نگاه


در این درس داستان دو پرنده مطرح شده است که برای یادگیری و کسب علم و دانش لانه ی خود را ترک کردند .
یکی از آن ها ( کوشا ) با تلاش و کوشش به هدف رسید ولی دیگری ( نوشا ) به دلیل عدم پشتکارو از این شاخه به آن شاخه پریدن موفق نشد و به هدفش نرسید .
واژه های مهم

 
دو پرنده ی کوچک – شبیه – جنگل – غیر از – لانه شان – ساده ای – قبول – گذشت

نگذشته بود – شاخه – هدهد – امانت دار – طوطی – سخن گو – طول – پرواز کنان

سرانجام – شعر فردوسی واژه سازی
 
گسترش واژگان از طریق کلمه های مشترک :
در کلمه ی خندان – خندیدن – خنده رو – خوش خنده ، کلمه ی " خند " مشترک است .
در کلمه ی پرواز – پروازکنان – پریدن – پرنده کلمه ی " پر " مشترک است .
در کلمه ی خواستگاری – می خواست – خواستن کلمه ی " خواست " مشترک است . بیاموز و بگو
 
وقتی این کلمه ها را می خوانید ، در آخر آن ها صدای " اِ " می شنوید .
مانند : شاخه – خانه – پرنده – شکوفه – شانه
وقتی این کلمه ها را می خوانید ، در آخر آن ها صدای " ه " می شنوید .
مانند : راه – چاه – سیاه – مه – شبیه
حالا تو سه کلمه بنویس که دارای علامت تنوین باشند . .................... .................... ..................... پایان...